• ALTIN (TL/GR)
  458,28
  % 0,11
 • AMERIKAN DOLARI
  7,6604
  % 0,43
 • € EURO
  8,9115
  % 0,04
 • £ POUND
  9,7897
  % 0,52
 • ¥ YUAN
  1,1246
  % 0,65
 • РУБ RUBLE
  0,0981
  % -1,04
 • BITCOIN
  81944,725
  % 0,67
 • BIST 100
  1.124,17
  % 0,41

Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

İtfaiye eri alımı için müjdeli haber geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi, KPSS puan şartıyla 126 itfaiye eri alacak. İtfaiye eri alımı başvuru şartları nelerdir? İtfaiye eri alımı 2020 başvuru… İtfaiye eri şartları… İtfaiye eri başvuru…

Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 126 itfaiye eri alımı yapacak. İtfaiye eri alımı için İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik Ve Sivil Savunma, Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik Veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca KPSS puan şartıyla P93 puan türüne göre en az 60 puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İtfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvuru sırasında; http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir;

 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 20 Temmuz 2020-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/Konya adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak.

ADAYLAR SINAV GİRİŞ BELGELERİNE ERİŞEBİLECEK

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol edilerek adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 06 Ağustos 2020 tarihinde http://www.konya.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sözlü ve uygulamalı sınav 10 Ağustos 2020-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi No: 156 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Sancak İtfaiye Merkezi’nde yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsayacak. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacaktır.